دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور امروزه برطرف کننده نیاز تمام شرکت ها و کارخانه هایی که برای آنها داشتن نیروی برق دایمی واجب و لازم است. تامین برق همیشگی و دایمی، جزو وظایف‌ یک دیزل ژنراتور خوب است. دیزل ژنراتور مصرف خانگی هم دارد. که البته حجم و اندازه دیزل ژنراتور خانگی خیلی کمتر از دیزل ژنراتور صنعتی و کارخانه ای است.

دیزل ژنراتور چیست

دیزل ژنراتور دستگاه تولید برق اضطراری است. دیزل ژنراتور ترکیبی از موتور دیزل ژنراتور است. موتور دیزل ژنراتور انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می‌کند. دیزل ژنراتور بر اساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه‌بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب می‌شود.

Continue reading

Advertisements